بیمه شدگان محترم برای دریافت خدمات دندان پزشکی مورد نیاز
می توانید به یکی از دو طریق زیر اقدام کنید:


الف) مراجعه به مراکز دندان پزشکی
طرف قرارداد
ب) مراجعه به مراکز دندان پزشکی غیر طرف قرارداد

به طور کلی توصیه ما مراجعه به مراکز دندان پزشکی طرف
قرارداد
است، زیرا در این صورت از مزایای زیر بهره مند خواهید شد:

 1. سطح کیفی خدمات از طریق آسپا قابل ارزیابی
  و نظارت است.
 2. تعرفه های مصوب رعایت شده و وجوه اضافه
  تحت هیچ عنوان دریافت نخواهد شد.
 3. معرفی شده فقط سهم خود از تعرفه (فرانشیز)
  را پرداخت خواهد نمود.
 4. خدمات تخصصی دندان پزشکی صرفاً توسط افراد
  و مراکز منتخب دارای صلاحیت ارایه می شود.
 5. ضرورت ارایه صورت حساب و طی تشریفات اداری
  برای دریافت هزینه های پرداخت شده به مراکز طرف قرارداد مرتفع می گردد.
 6. امکان پیگیری و دسترسی پرونده سلامت دهان
  و  دندان کلیه افراد فراهم می شود.

نحوه مراجعه و دریافت خدمات در مراکز دندان
پزشکی طرف قرارداد:

برای بهره مندی از خدمات مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد باید
بوسیله روش های زیر نسبت به اخذ معرفی نامه اقدام نمایید:
الف) در این روش لازم است ابتدا وارد سایت WWW.phpco.ir شوید. چنانچه شماره موبایل شما توسط شرکت بیمه گزار به آسپا اعلام
شده باشد، شما می توانید از طریق ورود به قسمت مشتریان و  پنل بیمه شده شخصاً به اخذ معرفی نامه اقدام
فرمایید. برای این کار پس از وارد کردن شرکت بیمه گر و کد ملی، کد ورود به سامانه
برای شما پیامک خواهد شد. پس از ورود به سامانه شهر و مرکز مورد نظر را انتخاب و
معرفی نامه دریافت کنید.

ب- با شماره تلفن 57837000-021(آسپا) تماس حاصل فرمایید، همکاران ما برای مرکز مورد نظر شما معرفی نامه صادر می کنند.

ج- با مراجعه حضوری به مرکز طرف قرارداد آسپا، برای شما
معرفی نامعه صادر می گردد.


پس از دریافت معرفی نامه به مرکز درمانی مورد نظر مراجعه کنید. مرکز شما را معاینه
و زمان شروع درمان را مشخص می کند. پس از انجام درمان، خدمات انجام شده در سامانه
آسپا ثبت شده، شما سهم خود از فرایند درمان (فرانشیز) را پرداخت نموده و در خاتمه
اسناد شما جهت رسیدگی به آسپا ارسال می شود.

نحوه ارسال صورت حساب خدمات دندان پزشکی دریافت
شده در مراکز غیرطرف قرارداد:
همانطور که گفته شد، می توانید خدمات دندان
پزشکی مورد نیاز خود را از طریق مراکز غیرطرف قرارداد نیز دریافت کنید، هر چند
همیشه توصیه ما مراجعه به مراکز طرف قرارداد است. در این صورت برای دریافت
هزینه های پرداخت شده طی مراحل زیر لازم 
است:


الف) صورتحساب خدمات انجام شده توسط دندان پزشک غیرطرف قرارداد باید در سربرگ
معتبر  مرکز (و یا برگ سبز دفترچه بیمه
پایه) که دارای تاریخ معتبر و ممهور به مهر نظام پزشکی باشد، تهیه فرمایید.
ب) پس از تکمیل برگ استفاده از خدمات دندان پزشکی (ویژه مراکز غیر طرف قرارداد) توسط پزشک معالج
و تأیید آن توسط فرد مسئول در قسمت خود، آن را همراه با صورت حساب و سایر مدارک
لازم (از قبیل عکس های رادیولوژی)، از طریق پست سفارشی و یا نماینده رفاهی واحد
خود، به آدرس شرکت ارزیابان سلامت پارس (به نشانی : تهران- صندوق پستی
479-14655 )
 ارسال فرمایید.
ج) در بعضی از موارد لازم است، کیفیت خدمات دندان پزشکی به تأیید دندان پزشک معتمد
آسپا برسد، به همین لحاظ ممکن است برای شما زمانی جهت مراجعه به یکی از مراکز
دندان پزشکی همکار تعیین گردد که مراتب بصورت تلفنی به اطلاع شما رسانده خواهد شد

 هزینه خدمات دریافت شده در مراکز غیر طرف قرارداد،
براساس تعرفه های مصوب هیئت محترم وزیران و سندیکای بیمه محاسبه می شود.

اطلاعیه آسپا

آسپا کارگزار بیمه های مکمل درمان در امور دندان پزشکی است و عقد قرارداد مراکز با شرکت های بیمه گر همکار آسپا صرفا از طریق این موسسه و بدون واسطه و پرداخت وجه صورت میپذیرد.

مراکز محترم دندان پزشکی جهت عقد قرارداد با بیمه های مکمل درمان همکار آسپا تنها از طریق سامانه ثبت نام مراکز دندان پزشکی در وب سایت اقدام نمایند.

963205_orig