تعرفه خدمات دندانپزشکی سال 1401

تعرفه تعرفه خدمات دندانپزشکی مورد تعهد بیمه های بازرگانی براساس مصوبه هیئت محترم وزیران در سال 1401 پس از بررسی های فنی و کارشناسی در سندیکای بیمه گران ایران معین و جهت اجرا از 1401/04/01 ابلاغ گردیده است. جدول تعرفه ملاک عمل ادامه مطلب

ضوابط انجام خدمات جراحی

انجام خدمات مختلف جراحی دندان در مراکز طرف قرارداد آسپا و نیز اسناد ارسالی مراکز غیر طرف قرارداد نیاز به مدارک تکمیلی دیگری از جمله پانورکس قبل درمان و یا گرافی بعد از درمان است. برای اطلاع از جزئیات مربوط به این خدمات ادامه خبر را مطالعه بفرمائید.

کمیسیونهای دندانپزشکی آسپا

برای انجام خدمات ارتودنسی و ایمپلنت و روکش بیش از سه دندان یا بریج (چنانچه در تعهدات قرارداد شرکت بیمه گزار باشد)، در ابتدا و قبل از انجام درمان باید طرح درمان بیمه شده در کمیسیونهای مرتبط آسپا تایید شود و سپس درمان مورد نظر انجام شود.