ضوابط انجام خدمات جراحی

انجام خدمات مختلف جراحی دندان در مراکز طرف قرارداد آسپا و نیز اسناد ارسالی مراکز غیر طرف قرارداد نیاز به مدارک تکمیلی دیگری از جمله پانورکس قبل درمان و یا گرافی بعد از درمان است. برای اطلاع از جزئیات مربوط به این خدمات ادامه خبر را مطالعه بفرمائید.